Ny hverdagstrening til en bedre alderdom
Vi har bruk for en bedre og billigere hverdagsrehabilitering hvis vi skal ha råd til en verdig alderdom i en fremtid med et økende antall eldre.
DigiRehab er innovativ og effektiv hverdagstrening for eldre i eget hjem.

Resultatet er et unikt digitalt trenings- og analyseverktøy som gjør det mulig for eldre å trene seg til økt selvhjulpenhet og livskvalitet i sitt eget hjem.
Skreddersydd trening for økt selvhjulpenhet
DigiRehab er et brukervennlig trenings- og analyseverktøy som målrettet styrker de eldres fysiske funksjon og gjør de bedre i stand til å klare flere av hverdagens aktiviteter. DigiRehab består av tre funksjoner som til sammen gir en optimalisering av ressurser i hverdagsrehabiliteringen.
Livskvalitet er også en god investering
DigiRehab er innovativ velferdsteknologi som sikrer høyt kvalifisert hverdagstrening for en lav investeringskostnad.
  • Trening med DigiRehab reduserere behovet for hjemmesykepleie med i gjennomsnitt 79 minutter i uken
  • 6 av 10 eldre blir betydelig sterkere og bedre til å klare hverdagens aktiviteter
  • DigiRehab frigjør kommunale ressurser i løpet av noen få måneder
Her kan du laste ned DigiRehab sin effektrapport og en caserapport med detaljert informasjon om bruken av DigiRehab i Viborg Kommune.
De siste prosjektene
Viborg
I Viborg kommune har de eldre trent seg så sterke at de har redusert behovet for hjelp med i snitt 47 minutter i uken.
Aalborg
Langtidseffekten av DigiRehab har vist seg å være betydelig. 12 ukers trening gir effekt i over et år etter at den er avsluttet.
Vejen
I Vejen kommune har de eldre i snitt blitt hele 36% sterkere på bare 12 uker.
Referanser
  • ”Vi har iværksat noget, som i vores øjne ser ud til at være rigtig godt for både borgere og kommunens økonomi. Det er i vores øjne en rigtig god investering.”
    Ove G. Jensen, myndighedschef
  • ”Det handler om at kanalisere ressourcerne derhen, hvor de gør mest mulig gavn. Det kan DigiRehab hjælpe os med.”
    Camilla Fibiger, visitationschef
DigiRehab-teamet
DigiRehab er spesialister i fysisk rehabilitering av eldre innbyggere. Tilsammen har de en stor faglig ekspertise og mange års erfaring innen fysioterapi, undervisning og velferdsteknologi.

Vårt mål er å lage velferdsteknologiske produkter som effektiviserer ressursbruken i den kommunale rehabiliteringen og samtidig øker de eldres livskvalitet og selvhjulpenhet.

Vår visjon er å sikre en god rehabilitering i fremtiden, slik at vi har råd til en verdig hjemmesykepleie til et stigende antall eldre innbyggere.
Sverre Johnsen
Daglig leder
sverre@digirehab.no
+47 4044 2411
Hege Sverdrup-Thygeson
Fagansvarlig
hege@digirehab.no
+47 9157 3550
Rasmus Pedersen
Sjef for support
Roberts Zariņš
Utvikler
Artūrs Vaļickis
Utvikler
Donka Todorova
Utvikler
Vilnis Ļeonovs
Utvikler
Kontakt oss
Samarbeidspartnere